משק מס' 31 , מושב תעוז 

0548115272

 

משק מס' 31, מושב תעוז. 0548115272